Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Bagn sentrum (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2020