Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Buttsnutefrosk (Rana temporaria) 
Fenofase:Første observasjon21.04.2020


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst21.04.2020


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2020


Art:Vannløpere (Gerridae) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020