Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2020


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2020