Resultater

Rapportør:Flaktveit skole
Observatører:Helene
Område:Flaktveit (Bergen, Vestland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Merknad:Hjortland 
Fenofase:Blomstring20.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Flaktveithallen 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Flaktveithallen 
Fenofase:Blomstring20.04.2020