Resultater

Rapportør:Leif Holmstrand
Observatører:Leif Holmstrand
Område:Kleivneset (Hemnes, Nordland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2020