Resultater

Rapportør:Alvøen skole
Observatører:Nadia Korsak
Område:Alvøen (Bergen, Vestland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger21.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst21.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging21.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2020