Resultater

Rapportør:Alvøen skole
Område:alvoen skole (Bergen, Vestland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2020


Art:Honningbie (Apis mellifera) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Skogsmaur (Formica) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020