Resultater

Rapportør:Alvøen skole
Observatører:Vilde
Område:Alvøen (Bergen, Vestland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2020


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020