Resultater

Rapportør:Alvøen skole
Observatører:Christoffer Aakre Langø
Område:Alvøen (Bergen, Vestland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris) 
Fenofase:Første observasjon21.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Ugrasløvetenner (Taraxacum officinale) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020