Resultater

Rapportør:Alvøen skole
Observatører:Noa Pamer
Område:Alvøen (Bergen, Vestland)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Husflue (Musca domestica) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Skogsmaur (Formica sp.) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020