Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:20.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020