Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:20.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Tingnes, Nes Hedm 
Fenofase:Ankomst18.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2020