Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:19.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Antall:1 
Fenofase:Ankomst18.04.2020


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Antall:1 
Fenofase:Ankomst19.04.2020