Resultater

Rapportør:Birgit Kværnø
Observatører:Birgit Kværnø
Område:Håkjerringnes, 8220 Røsvik (Sørfold, Nordland)
Dato:19.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst07.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst23.04.2020


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Merknad:40-50 stk. 
Fenofase:Ankomst29.03.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst10.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst26.03.2020