Resultater

Rapportør:Frøydis Mathiesen
Observatører:Frøydis Mathiesen
Område:Turområde, Konnerud,1-3 km fra min bolig (Drammen, Viken)
Dato:17.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Merknad:I en liten foss på turområdet 
Fenofase:Ankomst13.04.2020