Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Mule Varde (Porsgrunn, Telemark)
Dato:15.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.04.2020


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring14.04.2020


Art:Korsknapp (Glechoma hederacea) 
Fenofase:Blomstring14.04.2020


Art:Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger) 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.2020