Resultater

Rapportør:Brattbakken skole
Område:Hånes (Kristiansand, Agder)
Dato:15.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:var å spilte fotball og så bjørk på veien  
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.04.2020


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Merknad:på tur ved Kilefjorden 
Fenofase:Blomstring10.04.2020


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:de har begynt å bygge reir vet jeg 
Fenofase:Reirbygging15.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:det så jeg utenfor huset og flere ganger i år 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2020


Art:Stikkeveps (Vespidae) 
Merknad:jeg tror jeg så en idag 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2020