Resultater

Rapportør:Brattbakken skole
Område:Kirsebærveien 23 I hagen (Kristiansand, Agder)
Dato:15.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:Rett ved huset vårt er det er stort bjørketre 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Jeg så en hvitveis vokse i hagen min 
Fenofase:Blomstring15.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Jeg så også denne  
Fenofase:Ankomst15.04.2020