Resultater

Rapportør:Brattbakken skole
Observatører:Julia
Område:Hånes (Kristiansand, Agder)
Dato:15.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.04.2020


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring15.04.2020