Resultater

Rapportør:Kari Viken Johannesen
Observatører:Kari Viken Johannesen
Område:Krokskog, Bremsa 2, Kroksetertjern (Drammen, Viken)
Dato:14.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?