Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:13.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2020