Resultater

Rapportør:Trude rugland Nilsen
Observatører:Trude rugland Nilsen
Område:Øvre Hellefossvei (Øvre Eiker, Viken)
Dato:10.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang03.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring23.03.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet05.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst09.04.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst07.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.04.2020