Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:09.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2020