Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:09.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst24.03.2020


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst31.03.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst09.04.2020