Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:09.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst09.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang08.04.2020