Resultater

Rapportør:Nils Neteland
Observatører:Nils Neteland
Område:Skjomnesveien 87 (Narvik, Nordland)
Dato:08.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:Et par 
Fenofase:Ankomst08.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:En enslig, men han sang vakkert 
Fenofase:Ankomst08.04.2020