Resultater

Rapportør:Asta Kristine Aartun Nicolaysen
Observatører:Asta Kristine Aartun Nicolaysen
Område:Vestbyen (Bodø, Nordland)
Dato:08.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Merknad:Enkeltindivid landet i hagen. 
Fenofase:Ankomst08.04.2020