Resultater

Rapportør:Leif Holmstrand
Observatører:Leif Holmstrand
Område:Kleivneset (Hemnes, Nordland)
Dato:07.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst07.04.2020