Resultater

Rapportør:Vera Stub Øverås
Observatører:Vera Stub Øverås
Område:Skim/Ottaelva (Skjåk, Innlandet)
Dato:07.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:7 traner sto på/ved en sandbanke midt i elva. 
Fenofase:Ankomst07.04.2020