Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:06.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst05.04.2020


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst05.04.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst03.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2020