Resultater

Rapportør:Anita
Observatører:Anita Røilid
Område:Nesland (Froland, Agder)
Dato:04.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring03.04.2020


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst03.04.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst31.03.2020