Resultater

Rapportør:Borgen ungdomsskole
Observatører:Eskil Rindal Grimsmo
Område:Asker (Asker, Viken)
Dato:03.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring27.03.2020