Resultater

Rapportør:Straumen skule
Område:Haugen 24 (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst26.03.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring02.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring02.04.2020


Art:Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) 
Fenofase:Blomstring02.04.2020


Art:Timotei (Phleum pratense) 
Fenofase:Blomstring02.04.2020