Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Lindesnes, Agder)
Dato:30.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst29.03.2020


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet28.03.2020