Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:29.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst28.03.2020


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst27.03.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang27.03.2020