Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:29.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst28.03.2020


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2020


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst17.03.2020


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Sang for første gang17.03.2020