Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:26.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst25.03.2020


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2020


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:to flokker, 300 
Fenofase:Ankomst26.03.2020


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Sang for første gang26.03.2020


Art:Skogdue (Columba oenas) 
Fenofase:Ankomst25.03.2020


Art:Skogdue (Columba oenas) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst25.03.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2020