Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Fuglenes Hammerfest (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:26.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:3 stk 
Fenofase:Ankomst26.03.2020