Resultater

Rapportør:Bratsbergkleiva skole
Observatører:Ermal
Område:Skien (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:26.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.03.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring13.03.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring10.03.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:hörte det i svartskogen 
Fenofase:Sang for første gang10.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang12.03.2020