Resultater

Rapportør:Batnfjord skule
Observatører:PUH
Område:Øre (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Dato:26.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Fenofase:Sang for første gang26.03.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring26.03.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger26.03.2020