Resultater

Rapportør:Bratsbergkleiva skole
Observatører:Nora
Område:Bratsbergkleiva skole (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:26.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.03.2020


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:Jeg har sett denne i hagen min. 
Fenofase:Ankomst22.03.2020


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris) 
Fenofase:Voksenstadiet23.03.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.03.2020


Art:Husflue (Musca domestica) 
Merknad:Sett den i huset mitt.  
Fenofase:Voksenstadiet21.03.2020


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Merknad:Jeg har disse i hagen min. 
Fenofase:Blomstring23.03.2020


Art:Syrin (Syringa vulgaris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.03.2020