Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Næsset (Rollag, Viken)
Dato:25.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst22.03.2020