Resultater

Rapportør:Bratsbergkleiva skole
Observatører:Eden
Område:Bratsbergkleiva skole (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:25.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring25.03.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring25.03.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.03.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2020