Resultater

Rapportør:Odd Nielsen
Observatører:Odd Nielsen
Område:Ilsvika (Trondheim, Trøndelag)
Dato:25.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad: Et par sett i Ilsvika i dag 
Fenofase:Ankomst25.03.2020