Resultater

Rapportør:Marit Bergvoll
Observatører:Marit Bergvoll
Område:Rollandslia (Bergen, Vestland)
Dato:24.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Flokk i tre 
Fenofase:Ankomst24.03.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang24.03.2020