Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:24.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst20.03.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2020