Resultater

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Område:Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Dato:24.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Flyr på krokus 
Fenofase:Voksenstadiet21.03.2020