Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Haugesund nord (Tysvær, Rogaland)
Dato:24.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kaie (Corvus monedula) 
Merknad:Flokk 10-15 på Haugebanen 
Fenofase:Ankomst24.03.2020