Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:23.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst22.03.2020


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang22.03.2020


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst01.03.2020


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Sang for første gang01.03.2020


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst17.03.2020


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Sang for første gang17.03.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang23.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang21.03.2020