Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Lindesnes, Agder)
Dato:21.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2020